Μενού Κλείσιμο
Γωνία: 3,00*2,40*1,00
3Θ: 2,40*1,00
2Θ: 1,85*1,00
Κατασκευάζεται στις διαστάσεις και τη μορφή που θέλετε, αναλόγως τις ανάγκες του χώρου σας.